Grov Industritomt på Hanasand / Rennesøy. Brygger og Kaier Sokn ASGrov Industritomt på Hanasand / Rennesøy. Brygger og Kaier Sokn ASGrov Industritomt på Hanasand / Rennesøy. Brygger og Kaier Sokn ASGrov Industritomt på Hanasand / Rennesøy. Brygger og Kaier Sokn ASGrov Industritomt på Hanasand / Rennesøy. Brygger og Kaier Sokn ASLaste kai. Grov Industritomt på Hanasand / Rennesøy. Brygger og Kaier Sokn ASLaste kai. Grov Industritomt på Hanasand / Rennesøy. Brygger og Kaier Sokn ASLaste kai. Grov Industritomt på Hanasand / Rennesøy. Brygger og Kaier Sokn ASLaste kai. Grov Industritomt på Hanasand / Rennesøy. Brygger og Kaier Sokn ASLiten laste kai. Grov Industritomt på Hanasand / Rennesøy. Brygger og Kaier Sokn ASLiten laste kai. Grov Industritomt på Hanasand / Rennesøy. Brygger og Kaier Sokn AS