Betong Kai med bølger bryter. Kledd med treshjørt. Brygger og Kaier Sokn ASAvlevert betong kai. Båthavn. Brygger og Kaier Sokn AsBetong kai med treshjørt. Brygger og Kaier Sokn ASTHIS_THIS2