Ribo (LEBE) Slepe 500mm vann rør. Brygger og Kaier Sokn ASRibo (LEBE) Slepe 500mm vann rør. Brygger og Kaier Sokn ASØybrua ( LAXO)  sjøsettes. L=20 B=6,7m D=1,7 Tonnasje: 95BRT / 60NRT. Brygger og Kaier Sokn ASRibo ( LEBE) slepe arbeids lekter. Brygger og Kaier Sokn ASRibo (LEBE) Slepe Sølyst ferje. Brygger og Kaier Sokn ASRIBO ( LEBE) Slepe flattopplekter. Brygger og Kaier Sokn ASRibo (LEBE) Slepe arbeidslekter. Brygger og Kaier Sokn ASRIBO (LEBE) Slepe arbeids lekter. Brygger og Kaier Sokn ASRibo ( LEBE) Fjerning av skjelloppdrett. Brygger og Kaier Sokn ASRibo (LEBE) og Loke Flattopplekter. Transport av big bag og materiell bruka av helikopter. Brygger og Kaier Sokn ASRibo ( LEBE) Slepe dumping lekter i Risavika. Brygger og Kaier Sokn ASRibo ( LEBE) Slepe dumping lekter i Risavika. Brygger og Kaier Sokn ASRIBO (LEBE) Havnebåt tjenester / slepebåt tjenester i Jåttåvågen. Brygger og Kaier Sokn As