Ribo (LEBE) på slipp. L=14,13m B= 4,45m D=2,5m Tonnasje: 25BRT / Lett skip 60tonn. Brygger og Kaier Sokn ASRibo (LEBE) på slipp. L=14,13m B= 4,45m D=2,5m Tonnasje: 25BRT / Lett skip 60tonn. Brygger og Kaier Sokn ASSlippe Obelix. L: 15m B=4,6m D=1,5m Tonnasje: 38tonn. Brygger og Kaier Sokn ASSlippe Obelix. L: 15m B=4,6m D=1,5m Tonnasje: 38tonn. Brygger og Kaier Sokn ASØybrua ( LAXO) på slipp. L=20 B=6,7m D=1,7 Tonnasje: 95BRT / 60NRT. Brygger og Kaier Sokn ASØybrua ( LAXO)  sjøsettes. L=20 B=6,7m D=1,7 Tonnasje: 95BRT / 60NRT. Brygger og Kaier Sokn AS