Tre brygge. Brygger og Kaier Sokn ASAv levert tre brygge. Brygger og Kaier Sokn ASIMG_1230Trebrygga Brygger og Kaier Sokn ASTrebrygga Brygger og Kaier Sokn ASimage[2]Trebrygge og slipp lem til naust. Brygger og Kaier Sokn AS